Casa de marcat in companie

La 1 ianuarie 2015 au fost puse în aplicare și alte reglementãri care extind considerabil domeniul de aplicare al persoanelor care desfãșoarã o campanie economicã, care va depinde de înregistrarea obligatorie la casa de marcat fiscalã a bingo hs e. Din ultimul motiv, o mulțime de femei vor trebui sã cumpere un registru de numerar. Din pãcate, este costul actual scurt. Deoarece vânzãtorii de case de numerar știu foarte bine cã fãrã un motiv pentru preț, vor exista cumpãrãtori, nu vor scãdea prețurile. Prin urmare, este probabil o cheltuialã mare pentru un investitor care achiziționeazã un registru de numerar. Știți, totuși, cã clienții clienților pentru prima datã pot conta pe schimbarea achiziționãrii de case de marcat?

Împreunã cu arta. 111 par. 4 persoane care încep înregistrarea cifrei de afaceri și cuantumul impozitului datorat asupra sumei fiscale pot deduce din impozit costurile suportate pentru achiziționarea tuturor facturilor de numerar în valoare de 90% din prețul sãu, dar nu mai mult de 700 PLN.Ce ar trebui fãcut pentru a obține rambursarea costurilor de achiziție ale casei de marcat? La ultimul scop, contribuabilul trebuie sã transmitã o notificare scrisã în care va informa despre valoarea registrelor de cumpãrare achiziționate. Ele sunt date șefului biroului fiscal competent. Este nevoie de același lucru pentru a fi creat înainte de a începe înregistrarea articolului vândut cu privire la suma în care este interesat. Amintiți-vã cã dacã depãșim acest sezon, nu vom obține o întoarcere, meritã sã fim atenți la timp. De asemenea, menționãm cã, dacã avem doar un singur registru fiscal, nu trebuie sã îl prezentãm într-un formular separat - introduceți-l doar pe formularul de cerere pentru casa de marcat fiscalã. Deci, probabil vã pregãtiți pentru evidente, dar meritã sã reamintim cã baza pentru restituirea pentru achiziționarea unei instituții financiare va fi o chitanțã (sau o nouã dovadã de cumpãrare. Sã-l lãsãm.Cum aratã chestiunea rambursãrii costurilor fiscale de înregistrare fiscalã în cazul contribuabililor cu TVA? Sã menționãm cã contribuabilii cu TVA sunt șansa de a achita achiziționarea unui registru de numerar doar în contractele de TVA pentru perioada în care au început vânzãrile înregistrate la valoarea fiscalã. Plãtitorul de TVA, atunci când plãtește în stil lunar, poate include 25% (și nu mai mult de 175 PLN din impozitul rambursat în cont în cazurile în care existã un excedent de impozit plãtit peste scadențã. Într-o situație similarã, un plãtitor de TVA care acoperã termenele trimestriale poate ajunge la 50% din suma datoratã pentru tranzacționare, dar nu poate depãși 350 PLN.