Tinuta pentru a lucra in magazin

În toate întreprinderile, în care se formează un amestec de aer cu gaze, vapori și ceață inflamabilă, există riscul de aprindere și, în consecință, o explozie. În cursul producției, se reduc și se măresc în mod constant costurile statice.

Evacuările de energie acumulată sunt, de asemenea, cunoscute într-o atmosferă plină de substanțe inflamabile și reprezintă un pericol pentru siguranța personalului și a întregii instalații. Asigurarea faptului că aceste substanțe sunt evacuate din aer și stingerea acestora prin ventilație adecvată este parțial angajatorul. Apoi, există doar o băutură din multe îndatoriri pe care Ministrul Economiei din 8 iulie 2010 îl pune în minte cu privire la cerințele minime privind siguranța și igiena muncii, combinate cu ocazia unei atmosfere explozive într-un apartament.Angajatorul trebuie să asigure condiții de lucru sigure pentru personalul său și dacă, în ciuda tuturor măsurilor luate în planul de acțiune actual, riscul unei explozii rămâne, el trebuie să informeze echipajul complet, să determine gradul de pericol, să monitorizeze constant situația și să minimizeze efectele negative ale unei posibile explozii. În planul contemporan, se creează un document de siguranță împotriva exploziilor, adică un document protejat împotriva exploziilor. Trebuie să stea înainte de a-și stabili o poziție într-o atmosferă periculoasă. Împreună cu regulamentul, angajatorul este obligat:- prevenirea formării unei atmosfere explozive,- prevenirea aprinderii în cele menționate mai sus atmosferă,- minimizarea efectelor nocive ale exploziei rezultate.În text, angajatorul este obligat să înregistreze toate lucrările de inspecție și întreținere a dispozitivelor care prezintă un risc. Specifică tipul de măsuri de precauție care trebuie luate, este necesar să se precizeze pericolul și locul unde acesta poate atinge aprinderea. Omul trebuie să-i familiarizeze cu zonele periculoase (0, 1, 2, 20, 21, 22. Intrarea în zona periculoasă trebuie să fie marcată special cu un triunghi de avertizare galben, cu un EX negru în mijloc. Domnul trebuie, de asemenea, să stabilească căile de evacuare și, în cazul în care se realizează calea ferată pe amplasamentul uzinei, având impact asupra ariei de pericol, DZPW dorește să fie actualizat în mod regulat.